68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ cover

#1 - Lời Nói Đầu

68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ

00:00
00:00
Download Lời Nói Đầu audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 1 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 2 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 3 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 4 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 5 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 6 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 7 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 8 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 9 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 10 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 11 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 12 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 13 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 14 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 15 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 16 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 17 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 18 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 19 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 20 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 21 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 22 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 23 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 24 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 25 audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 26 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 27 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 28 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 29 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 30 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 31 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 32 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 33 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 34 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 35 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 36 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 37 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 38 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 39 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 40 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 41 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 42 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 43 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 44 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 45 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 46 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 47 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 48 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 49 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 50 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 51 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 52 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 53 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 54 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 55 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 56 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 57 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 58 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 59 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 60 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 61 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 62 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 63 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 64 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 65 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 66 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 67 - Thuy Khanh audio
Download Ngo Nhan Va Giac Ngo 68 - Thuy Khanh audio
Download Phu Luc- Thuy Khanh audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Chuyên Mục (s)

Tác giả (s)

Giới thiệu

Nuôi con bằng sữa mẹ là bản năng của loài người, thế nhưng ngày nay với sự ra đời và phát triển ồ ạt của sữa công thức, việc này lại gặp nhiều khó khăn. Khi đứa con chào đời các bà mẹ trẻ vẫn thường băn khoăn về các vấn đề như sữa ít - nhiều, loãng - đặc, nóng - mát, đủ chất - thiếu chất, mẹ ốm thì sữa có tốt không, con bú có làm hỏng ngực mẹ… Tổ chức Y tế Thế giới nhận định: 98% bà mẹ có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Những ai ít sữa đều có cách để đáp ứng đủ cho con, không cần đến sữa công thức

Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng đã tiến hành công trình nghiên cứu khoa học nuôi con sữa mẹ. Qua quá trình nghiên cứu và từ thực tế tư vấn tại tại cộng đồng Việt Nam, đã nhận diện 68 ngộ nhận phổ biến. Bằng những khái niệm mới, kiến thức cập nhật và chuẩn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Nuôi con bằng sữa mẹ Thế giới tác giả đã giải tỏa những ngộ nhận và đưa ra các giải pháp thực tế nhất. Với cách trình bày vấn đề khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng 68 Ngộ nhận & Giác ngộ về Nuôi con sữa mẹ - sai và khó, đúng và dễ nên là sách gối đầu giường với mỗi bà mẹ nuôi con trong những năm đầu.

Bạn đang nghe 68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ audio by Lê Nhất Phương Hồng.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email: report@audioaz.com.

Sách nói cùng chuyên mục