16 kế sử dụng nhân tài cover

#1 - Chương 00 : Lời nói đầu

16 kế sử dụng nhân tài

00:00
00:00
Download Chương 00 : Lời nói đầu audio
Download Chương 01 : NHẬN BIẾT NHÂN TÀI - Có con mắt tinh đời nhận biết nhân tài audio
Download Chương 02 : BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI - Phát huy khả năng tiềm tàng của cấp dưới audio
Download Chương 03 : DÙNG NGƯỜI - Tạo điều kiện cho nhân tài phát huy hết khả năng audio
Download Chương 04 : ĐỀ BẠT NHÂN TÀI - Để nhân tài "có đất dụng võ" audio
Download Chương 05 : DỰ TRỮ NHÂN TÀI - Xây dựng "kho" dự trữ nhân tài audio
Download Chương 06 : TÍN NHIỆM - Tín nhiệm cấp dưới sẽ được họ trung thành audio
Download Chương 07 : QUAN TÂM - Làm một lãnh đạo có tình người audio
Download Chương 08 : KHOAN DUNG - Có thể cho phép cấp dưới mắc sai lầm audio
Download Chương 09 : QUYỀN UY - Trở thành lãnh tụ tinh thần của nhân viên audio
Download Chương 10 : TRAO QUYỀN - Khi cần cũng nên nghỉ tay audio
Download Chương 11 : KHÍCH LỆ - Khích lệ là chất xúc tác cho thành công audio
Download Chương 12 : PHÊ BÌNH - Làm cho cấp dưới phải tâm phục, khẩu phục audio
Download Chương 13 : SÁT HẠCH - Đánh giá đúng cấp dưới audio
Download Chương 14 : THƯỞNG, PHẠT - Thưởng, phạt phân minh, có hiệu quả audio
Download Chương 15 : HÒA GIẢI - Có "nhân hòa" mới có thành công audio
Download Chương 16 : HỢP TÁC - Xây dựng tinh thần tập thể audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Chuyên Mục (s)

Tác giả (s)

Giới thiệu

Chưa cập nhật

Bạn đang nghe 16 kế sử dụng nhân tài audio by Hòa Nhân.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email: report@audioaz.com.

Sách nói cùng chuyên mục

Support us to maintain website by share it to your friends