Sách nói: Bible (WNT) NT 07: 1 Corinthians

Bible (WNT) NT 07: 1 Corinthians cover

Bible (WNT) NT 07: 1 Corinthians

1 - Chapters 1-6

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is the Apostle Paul's first letter to the church in Corinth, Greece, a seaport filled with a diversity of not only people but religions. This letter gives advice, teaching, and stern warnings to his fellow Christians, especially warnings against sexual immorality. Paul also discusses division within the assembly and addresses some difficult issues surrounding such things as marriage. (Introduction by Mark Penfold)

Bạn đang nghe Bible (WNT) NT 07: 1 Corinthians by Weymouth New Testament.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí