Sách nói: Yellowstone Expedition of 1870

Yellowstone Expedition of 1870 cover

Yellowstone Expedition of 1870

1 - Transmittal and the First to the Third Day

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Lt. Gustavus Doane was a member of the 1870 Yellowstone Expedition led by Henry Washburn. Washburn requested military support from General Hancock of the US Army who selected Doane to lead a detail of five soldiers from Fort Ellis in Montana to accompany the expedition. This is Doane's journal submitted by the War Department to the US Senate reporting on the observations of the expedition. The record kept by Doane is recognized as a significant contribution to the subsequent creation of Yellowstone National Park. - Summary by Fritz

Bạn đang nghe Yellowstone Expedition of 1870 - Gustavus Cheyney Doane.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD