Sách nói: XLI Poems

XLI Poems cover

XLI Poems

1 - the sky was

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A book of 41 poems by E. E. Cummings classified as
Songs I-XII [poems 1-12],
Chansons Innocentes I-II [poems 13-14],
Portraits I-IX [poems 15-23],
La Guerre I-II [poems 24-25],
Sonnets I-XVI [poems 26-41] - Summary by Scotty Smith

Bạn đang nghe XLI Poems - E. E. Cummings.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD