Sách nói: World’s Famous Orations, Vol. VII: Continental Europe

World’s Famous Orations, Vol. VII: Continental Europe cover

World’s Famous Orations, Vol. VII: Continental Europe

1 - Part I. Early Christianity. Saint Chrysostom. The Blessings of Death (about 380)

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This book contains a number of famous speeches and addresses from continental Europe between 300 CE to 1900 CE, organized around the following themes: Early Christianity, The Reformation, Modern France, Italy, Modern Germany, Hungary and Spain. - Summary by Chris Badenoch

Bạn đang nghe World’s Famous Orations, Vol. VII: Continental Europe - William Jennings Bryan.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD