Sách nói: Worker Classification: Employee Status Under the National Labor Relations Act, the Fair Labor Standards Act, and the ABC Test

Worker Classification:  Employee Status Under the National Labor Relations Act, the Fair Labor Standards Act, and the ABC Test cover

Worker Classification: Employee Status Under the National Labor Relations Act, the Fair Labor Standards Act, and the ABC Test

1 - Summary

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A brief summary of the standards for classifying workers as either employees or independent contractors under various federal labor laws and common-law tests. (Summary by Joanne Turner)

Bạn đang nghe Worker Classification: Employee Status Under the National Labor Relations Act, the Fair Labor Standards Act, and the ABC Test by Jon Shimabukuro.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí