Sách nói: Winning His Game

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Dudley Baker is new to Grafton School. Like many rookie students he finds himself feeling out of place amongst the strange new faces he encounters there. With the help of his roommate, Jimmy Logan, he attempts to overcome his insecurities and become a popular member of school society. Struggling with these attempts he finds redemption in the game of baseball and strives to make an indelible impact in sport. Of course many interesting adventures ensue! - Summary by Howard Skyman
Bạn đang nghe Winning His Game by Ralph Henry Barbour.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí