Sách nói: Wallenstein - Ein dramatisches Gedicht

Wallenstein - Ein dramatisches Gedicht cover

Wallenstein - Ein dramatisches Gedicht

1 - 01 - Wallensteins Lager: Prolog - Personen - 1. - 2. Auftritt

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Wallensteins Lager ist der erste Teil von Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie, dem Drama über den Niedergang des berühmten Feldherren Wallenstein.

Die Piccolomini ist der zweite Teil von Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie.

Wallensteins Tod ist der dritte Teil von Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie. Das Werk spielt im Winter 1633/1634 (also fast 16 Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges). (Zusammenfassung von Wikipedia)

Sektionen 01 - 27 - Ein dramatisches Gedicht: Text (1) Sektion 28 - Über die erste Aufführung der Piccolomini: Text (2)

Bạn đang nghe Wallenstein - Ein dramatisches Gedicht - Friedrich Schiller.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD