Sách nói: Voyage Round the World, Vol. I

Voyage Round the World, Vol. I cover

Voyage Round the World, Vol. I

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is Volume 1 of 4 volumes. Some territories explored are Sierra Leone, Fernando Po, Calabar, and Prince Edward's Island. Standard clash of races and cultures is ever-present, but also always a disdainful attitude toward the workings of the British and European slave trade. It is a document to inform the English sovereign of the nature of its colonization in Africa. - Summary by Jim Locke

Bạn đang nghe Voyage Round the World, Vol. I - James Holman.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD