Sách nói: Venus and Adonis (dramatic reading)

Venus and Adonis (dramatic reading) cover

Venus and Adonis (dramatic reading)

1 - 1 - Venus and Adonis

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Venus and Adonis is Shakespeare's narrative poem about the love of the goddess Venus for the mortal youth Adonis, dedicated partly to his patron, the Earl of Southampton (thought by some to be the beautiful youth to which many of the Sonnets are addressed). The poem recounts Venus' attempts to woo Adonis, their passionate coupling, and Adonis' rejection of the goddess, to which she responds with jealousy, with tragic results. This recording features three different readers performing the narration, Venus, and Adonis. (Summary by Elizabeth Klett)

Read by Elizabeth Klett, Arielle Lipshaw, Bob Gonzalez

Bạn đang nghe Venus and Adonis (dramatic reading) by William Shakespeare.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí