Sách nói: Wall Street Girl

Wall Street Girl cover

Wall Street Girl

1 - Don Receives a Jolt

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

After the loss of his father, Don finds that life isn't quite as easy when having to make his own way in the world. Stripped of his riches, he must find a way to make his own money. On this journey he discovers that life will be very different for him. He also discovers that the things and people that he thinks he wants in his life might not be what he wants at all. - Summary by ashleighjane

Bạn đang nghe Wall Street Girl - Frederick O. Bartlett.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD