Sách nói: Time Machine

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The Time Machine is a novel by H. G. Wells, first published in 1895, later made into two films of the same title. This novel is generally credited with the popularization of the concept of time travel using a vehicle that allows an operator to travel purposefully and selectively. (Summary from wikipedia.org) Note: This audiobook contains readings of chapter 1 by two different readers. Variety is the spice of life.
Bạn đang nghe Time Machine by H. G. Wells.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí