Sách nói: Stone

Stone cover

Stone

1 - The Stone - Read by BK

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Ivan Sergeyevich Turgenev was a Russian novelist, short story writer, poet, playwright, translator and popularizer of Russian literature in the West. This taken from his DREAM TALES AND PROSE POEMS translated by Constance Garnett (1861 - 1946) She was an English translator of nineteenth-century Russian literature. Garnett was one of the first English translators of Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky and Anton Chekhov and introduced them on a wide basis to the English-speaking public. - Summary by Wikipedia
Bạn đang nghe Stone by Ivan Turgenev.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí