Sách nói: Silver Princess in Oz (version 2)

Silver Princess in Oz (version 2) cover

Silver Princess in Oz (version 2)

1 - The King Rebels

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Another Oz book! Yes! Lots of unlikely characters and tons of fun. In this story, young King Randy of Regalia is visited by his old friend, Kabumpo, the Elegant Elephant of Pumperdink. Together, they set out to visit their friend Jinnicky the Red Jinn in the Land of Ev.. On the way, they meet Planetty, the silver Princess from Anuther Planet, and her fire-breathing colt, Thun. When they reach Jinnicky's palace, they find that Jinnicky has been deposed and enchanted by an untrustworthy slave. - Summary by phil chenvert and wiki

Bạn đang nghe Silver Princess in Oz (version 2) by Ruth Plumly Thompson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí