Sách nói: Purple Land

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In W.H. Hudson’s first novel, an Englishman wandering on horseback across the pampas finds adventure and romance in Uruguay. The full title became: “The Purple Land: Being the Narrative of One Richard Lamb's Adventures in The Banda Oriental, in South America, as Told By Himself”. In the preface to "The Sun Also Rises", President Teddy Roosevelt said that everyone should read "The Purple Land."- Summary by A. Gramour

Bạn đang nghe Purple Land - William Henry Hudson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD