Sách nói: Oscar Wilde Calendar

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A compendium of Oscar Wilde's wit, including some of his most famous epigrams as well as unpublished quotations supplied by his friends. The book is formatted as a calendar, with one saying for each day of the year, and was edited by Wildean scholar, Stuart Mason (born Christopher Sclater Millard). - Summary by Rob Marland

Bạn đang nghe Oscar Wilde Calendar - Oscar Wilde, Stuart Mason.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD