Sách nói: Letters of Madame de Sévigné to Her Daughter and Friends

Letters of Madame de Sévigné to Her Daughter and Friends cover

Letters of Madame de Sévigné to Her Daughter and Friends

1 - Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (5 February 1626 – 17 April 1696) was a French aristocrat famous for the precision, clarity, wit and vividness of her letters, which deal with personal issues and also with public events in the France of Louis XIV - Summary by Wikipedia

Bạn đang nghe Letters of Madame de Sévigné to Her Daughter and Friends - Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD