Sách nói: Hound From the North

Hound From the North cover

Hound From the North

1 - Chapter 1. In the Mountains

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Gold! Opium! Love! Murder! Revenge! Prairie intrigue at its best: Prudence helps her mother run a ranch in southern Manitoba. Her brother has been hunting gold in the Yukon, but he returns home penniless and troubled, and accompanied by a bad-tempered 3-legged husky. Leslie, her fiance, is a Customs Officer hot on the trail of a canoe paddling opium smuggler. When a loved one is murdered, Prudence vows to avenge the bloody deed, at any cost. - Summary by Lisa Reichert

Bạn đang nghe Hound From the North - Ridgwell Cullum.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD