Sách nói: Galaxy Primes

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

They were four of the greatest minds in the Universe: Two men, two women, lost in an experimental spaceship billions of parsecs from home. And as they mentally charted the Cosmos to find their way back to earth, their own loves and hates were as startling as the worlds they encountered. - Summary by Original book cover

Bạn đang nghe Galaxy Primes - E. E. Smith.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD