Sách nói: Freaks: An Idyll of Suburbia

Freaks: An Idyll of Suburbia cover

Freaks: An Idyll of Suburbia

1 - Act 1 - Mrs. Herrick Gives A Tea-Party

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

When Mrs. Herrick's brother Charlie dies, he leaves his money in trust for members of the circus he used to own under the name of "Segantini's World Renowned Mammoth International Hippodrome and Museum of Living Marvels". When five of the Extraordinary Mortals of the circus show up to visit with the Ordinary Mortals at Mrs. Herrick's country house, there is a clash of cultures.... - Summary by ToddHW

Cast list:

Ordinary Mortals:
Mrs. Herrick, nee Smith (a widow): Linda Webster
Ronald (her son): Adrian Stephens
Sheila (her daughter): Matea Bracic
Lady Ball-Jennings (her sister): Sonia
Sir Norton Ball-Jennings (her brother-in-law): Alan Mapstone
Reverend Stephen Glyn (Vicar of St. Paul's, Mole Park)(her bachelor friend): Greg Giordano
Mr. Edward Waterfield, M.R.C.S (her bachelor friend): Jake Malizia
Collingridge (her parlourmaid): Sandra Schmit

Extraordinary Mortals (late of Segantini's World Renowned Mammoth International Hippodrome and Museum of Living Marvels):
Horatio Tilney: ToddHW
James Eddowes: Jim Locke
Thomas Quincy Pratt: Tomas Peter
Julie Maud Pratt: Jenn Broda
Rosa Balmano: Availle

Stage Directions: Mira Williams
Editing: ToddHW

Bạn đang nghe Freaks: An Idyll of Suburbia by Arthur Wing Pinero.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí