Sách nói: Bible (ASV) NT 07: 1 Corinthians

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The First Epistle to the Corinthians is a book of the Bible in the New Testament. 1 Corinthians is a letter from Paul of Tarsus and Sosthenes to the Christians of Corinth, Greece. This epistle contains some of the best-known phrases in the New Testament, including (depending on the translation) "without love, I am nothing" (13:1) and "when I was a child, I spoke as a child, I felt as a child, I thought as a child" (13:11). Paul turns the hearts of Christians from selfish factionalism to selfless service of others in love.
(Summary from Wikipedia

Bạn đang nghe Bible (ASV) NT 07: 1 Corinthians - American Standard Version.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD