Sách nói: Entertaining Story of King Brondé, his Lily and his Rosebud

Entertaining Story of King Brondé, his Lily and his Rosebud cover

Entertaining Story of King Brondé, his Lily and his Rosebud

1 - The Three Princesses

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A lavish palace, a giant, a poor boy seeking his fortune, a beautiful girl in danger... these are all the elements of a charming tale. Spoiled princesses, a robbers' cave and fairies round out this story for children. - Summary by Lynne T

Bạn đang nghe Entertaining Story of King Brondé, his Lily and his Rosebud by Abby Morton Diaz.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí