Sách nói: Duchess of Malfi

Duchess of Malfi cover

Duchess of Malfi

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

John Webster's bloody Jacobean tragedy exposes the decadence of the Italian court. The virtuous Duchess of Malfi, a young widow, secretly marries her steward Antonio, and is subsequently persecuted by her brothers: the sexually obsessed and eventually mad Ferdinand, and the corrupt Cardinal. (Summary by Elizabeth Klett).

Characters:

Narrator/Stage Directions & Castruccio -- BellonaTimes Delio -- Andy Minter
Antonio -- Martin Geeson
Bosola -- David Nicol
Cardinal, 2nd Servant, 2nd Officer, Executioner -- jonesy
Ferdinand -- mb
Silvio -- Lars Rolander
Roderigo -- David Muncaster
Grisolan -- Miriam Esther Goldman
Cariola -- Arielle Lipshaw
Duchess, Cardinal's Servant, 3rd Officer -- Elizabeth Klett
Old Lady -- storm
1st Servant, 1st Officer, Servant -- Daniel Hutton
Julia -- Bereni
4th Officer, 4th Madman, Malatesti -- Mark F. Smith
Pescara -- Kim Stich
1st Pilgrim, 1st Madman -- Lucy Perry
2nd Pilgrim, 2nd Madman-- Barry Eads
2nd Madman, Doctor -- hefyd

Bạn đang nghe Duchess of Malfi - John Webster.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD