Sách nói: Cosmic Courtship

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Mary Faust, a brilliant scientist, has developed a machine that can allow the conscious human soul to explore the cosmos! Her promising young assistant Miriam Mayne has accidentally transferred her consciousness to Saturn, where she falls under the enchantment of an evil sorcerer! Jack Paladin, her love, sets out after her on a thrilling celestial journey to the ringed planet! Swashbuckling adventure and high romance await in Julian Hawthorne's The Cosmic Courtship! - Summary from back of book

Bạn đang nghe Cosmic Courtship - Julian Hawthorne.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD