Sách nói: Cave Girl (Version 2)

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Waldo Smith-Jones shipwrecked from Boston, desperately tries to survive on a lost island of primitive men and beasts. Given the name of Thandar, he strives for the hand of Princess Nadara amid misunderstandings. If a rescue ship arrives, what will they do? - Summary by Gerald A Moe
Bạn đang nghe Cave Girl (Version 2) by Edgar Rice Burroughs.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí