Sách nói: The Betrothal

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The adventures of Tyltyl and The Fairy Berylune. Of all the girls he knows who does he love the most. Read on to find out. - Summary by Michele Eaton

Cast List:
Gaffer Tyl: Alan Mapstone
Neighbour: Alan Mapstone
The Miser: Algy Pug
Jalline: Annie Mars
Aimette: Belinda Loveday
Roselle: Matea Bracic
Child: Jenn Broda
Belline/Child: Joanna Michal Hoyt
The Great Ancestor/Daddy Tyl: Wayne Cooke
Mummy Tyl: Sonia
Rosarelle: Kelly S Taylor
Mytyl: Lauren-Emma Blake
Light: Lydia
Narrator: MichaelMaggs
Milette: Minnie
Smallest Child: Mira Williams
Another Child 1: Jim Locke
The Shape/Destiny: Andrew Gaunce
Beryllune the Fairy: Owlivia
A Child: Pelham Flowerdew
Tyltyl: David Purdy
Oldest Child: ToddHW
The Phantom/Joy: Michelle Purdy
Granny Tyltyl: Michele Eaton

Bạn đang nghe The Betrothal by Maurice Maeterlinck.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí