Sách nói: Abominations of Modern Society

Abominations of Modern Society cover

Abominations of Modern Society

1 - Preface and chapter 01 - The curtain is Lifted

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The title gives an accurate description of the book! It is full of old and forgotten words and phrases, Amusing at times, but addressing the problems mentioned in the chapter titles in detail. The troubles of his times are the same as today's, and Rev. Talmage does a marvelous job going through each one individually. Summary by fiddlesticks

Bạn đang nghe Abominations of Modern Society - Thomas De Witt Talmage.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD