Sách nói: $30,000 Bequest and Other Stories (Version 2)

$30,000 Bequest and Other Stories (Version 2) cover

$30,000 Bequest and Other Stories (Version 2)

1 - The $30,000 Bequest, Chapter I

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The $30,000 Bequest and Other Stories is a 1906 collection of 30 comic short stories by American humorist and writer Mark Twain. Published just 4 years before his death, this was the last time he chose works from throughout his career, in an effort to show the diversity of his style and the breadth and depth of his interests. (Introduction by John Greenman & Wikipedia )

Bạn đang nghe $30,000 Bequest and Other Stories (Version 2) by Mark Twain.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí