Sách nói: Storm Cloud on Deka

Storm Cloud on Deka cover

Storm Cloud on Deka

1 - Chapter 1...From a seed

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Another pulp Science Fiction saga by E.E.'Doc' Smith. The Galactic Civilization is established, lensmen are on every world. But those horrible Atomic Vorteces still rage on many worlds. The only man who can extinguish them, the human computer 'Storm' Cloud, is embroiled in a tangled affair in this story of nasty villians and partially clad women. Don't ask me, I just read this stuff. - Summary by phil chenevert
Bạn đang nghe Storm Cloud on Deka by E. E. Smith.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí