Sách nói: Stories of Great Composers for Children

Stories of Great Composers for Children cover

Stories of Great Composers for Children

1 - Johann Sebastian Bach: The Story of the Boy who Sang in the Street

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a collection of ten short, entertaining, informative picture-book biographies of famous composers. Each book tells about the childhood and great achievements of a composer, and includes a short musical example. Here are links to the online texts so you can read along and look at the pictures: Bach: [http://www.gutenberg.org/ebooks/34568](http://www.gutenberg.org/ebooks/34568) Mozart: [http://www.gutenberg.org/ebooks/34582](http://www.gutenberg.org/ebooks/34582) Beethoven: [http://www.gutenberg.org/ebooks/34737](http://www.gutenberg.org/ebooks/34737) Haydn: [http://www.gutenberg.org/ebooks/34550](http://www.gutenberg.org/ebooks/34550) Schubert: [http://www.gutenberg.org/ebooks/35070](http://www.gutenberg.org/ebooks/35070) Handel: [http://www.gutenberg.org/ebooks/35157](http://www.gutenberg.org/ebooks/35157) Chopin: [http://www.gutenberg.org/ebooks/35013](http://www.gutenberg.org/ebooks/35013) Verdi: [http://www.gutenberg.org/ebooks/35158](http://www.gutenberg.org/ebooks/35158) Wagner: [http://www.gutenberg.org/ebooks/35128](http://www.gutenberg.org/ebooks/35128) Grieg: [http://www.gutenberg.org/ebooks/35097](http://www.gutenberg.org/ebooks/35097) (Summary by Kara)
Bạn đang nghe Stories of Great Composers for Children by Thomas Tapper.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí