Sách nói: State of the Union Addresses by United States Presidents (1893 - 1896)

State of the Union Addresses by United States Presidents (1893 - 1896) cover

State of the Union Addresses by United States Presidents (1893 - 1896)

1 - Grover Cleveland, December 4, 1893, part 1

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The State of the Union address is a speech presented by the President of the United States to a joint session of the United States Congress, typically delivered annually. The address not only reports on the condition of the nation but also allows the President to outline his legislative agenda (for which he needs the cooperation of Congress) and national priorities. This album contains recordings of addresses from Grover Cleveland's second term. - Summary by Wikipedia

Bạn đang nghe State of the Union Addresses by United States Presidents (1893 - 1896) - Grover Cleveland.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD