Sách nói: Slave Narratives: a Folk History of Slavery in the United States From Interviews with Former Slaves, Volume XI, North Carolina Narratives, Part 2

Slave Narratives: a Folk History of Slavery in the United States From Interviews with Former Slaves, Volume XI, North Carolina Narratives, Part 2 cover

Slave Narratives: a Folk History of Slavery in the United States From Interviews with Former Slaves, Volume XI, North Carolina Narratives, Part 2

1 - John H. Jackson

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

These volumes of slave narratives are the product of the Federal Writers Project sponsored by the Library of Congress and the Work Project Administration. They consist of verbatim records of personal interviews with former slaves conducted during 1936-1938.

"These life histories, taken down as far as possible in the narrators' words, constitute an invaluable body of unconscious evidence or indirect source material, . . . The narratives belong to folk history—history recovered from the memories and lips of participants or eye-witnesses,” This is volume two for the state of North Carolina. - Summary by Larry Wilson

Bạn đang nghe Slave Narratives: a Folk History of Slavery in the United States From Interviews with Former Slaves, Volume XI, North Carolina Narratives, Part 2 - Various.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD