Sách nói: Ruth Erskine's Crosses

Ruth Erskine's Crosses cover

Ruth Erskine's Crosses

1 - 01 - Her Cross Seems Heavy

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Third book in the Chautauqua Girls series. Written by Isabella Alden under the pseudonym Pansy.

Ruth's father brings home a wife and daughter, after 18 years, that Ruth had never known about. Suddenly she is no longer the queen of her home. And what's worse, the new mother and sister are rude and antagonistic. How will Ruth bear this cross? (Summary by Tricia G)

Previous book in series: The Chautauqua Girls at Home
Next book in series: Ester Ried Yet Speaking

Bạn đang nghe Ruth Erskine's Crosses - Pansy.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD