Sách nói: Rough and Ready OR Life Among the New York Newsboys

Rough and Ready OR Life Among the New York Newsboys cover

Rough and Ready OR Life Among the New York Newsboys

1 - Preface-Ch.2

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Join Rough and Ready for his adventure on the streets of New York City. Working as a newsboy, Rough and Ready tries to support himself and his sister on his meager earnings. Unfortunately, their stepfather is seeking to kidnap little Rose, getting an education is hard work, swindlers are trying to trick him out of his money, and thieves are planning nefarious deeds. Luckily for Rough and Ready, he makes some good friends along the way. Summary by Tori Faulder

Bạn đang nghe Rough and Ready OR Life Among the New York Newsboys - Horatio Alger, Jr..
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD