Sách nói: Quatrains of Omar Khayyám in English Prose

Quatrains of Omar Khayyám in English Prose cover

Quatrains of Omar Khayyám in English Prose

1 - Section 0 - Dedication & Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Justin Huntly McCarthy (1859 - 1936) was an Irish scholar, author and nationalist politician. In 1889 his prose translations of 466 quatrains of the Rubáiyát of Omar Khayyám was published by David Nutt. An abbreviated edition, containing a shorter introduction and translations of 373 quatrains, was published by David Nutt in 1898, and this has been used for the present recording. (Summary by Algy Pug)

Bạn đang nghe Quatrains of Omar Khayyám in English Prose - Omar Khayyám.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD