Sách nói: Романтические Цветы, Шатер

Романтические Цветы, Шатер cover

Романтические Цветы, Шатер

1 - Романтические цветы I

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Николай Степанович Гумилев (1886 - 1921), русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, путешественник, литературный критик. Расстрелян ЧеКа в августе 1921 г.
Здесь представлены его навеянные путешествиями книги стихов "Романтические Цветы" (1908) и "Шатер" (1916).

Nikolay Gumilyov (1886 - 1921), an influential Russian poet, literary critic, and traveler. He was the co-founder of the Acmeist movement. He was arrested and executed by the Soviet secret police in August 1921.
His travel-inspired collections "Romantic Flowers" (1908) and "The Tent" (1916) are presented here.
(Wikipedia and Mark Chulsky)

Bạn đang nghe Романтические Цветы, Шатер by Nikolay Gumilyov.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí