Sách nói: Phaedra

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

In the court of Louis XIV, adaptations of Greek tragedies were very popular. This play, heavily influenced by Euripides' Hippolytus, deals with love that violates social taboos. Note: In Racine's work, a new "scene" begins whenever a character enters or exits. Therefore, there are no stage directions, only a list of the characters on stage for each scene. The action is continuous for the entire act. (Summary by Libby Gohn) **Cast** Narrator: [bala](http://librivox.org/reader/7848) Theseus: [Bruce Pirie](http://librivox.org/reader/3699) Phaedra: [Elizabeth Klett](http://librivox.org/reader/1259) Hippolytus: [Libby Gohn](http://librivox.org/reader/7679) Aricia: [Charlotte Duckett](http://librivox.org/reader/7315) Oenone: [Amanda Friday](http://librivox.org/reader/6544) Theramenes: [Alan Mapstone](http://librivox.org/reader/7170) Ismene: [Haili](http://librivox.org/reader/8272) Panope: [Maryanka](http://librivox.org/reader/7766) **Audio editing:** Libby Gohn
Bạn đang nghe Phaedra by Jean Racine.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí