Sách nói: Oration by Frederick Douglass Delivered on the Occasion of the Unveiling of the Freedmen's Monument, April 14, 1876

Oration by Frederick Douglass Delivered on the Occasion of the Unveiling of the Freedmen's Monument, April 14, 1876 cover

Oration by Frederick Douglass Delivered on the Occasion of the Unveiling of the Freedmen's Monument, April 14, 1876

1 - Oration

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is the speech given by Fredrick Douglass at the unveiling of the Freedmen's Monument in Lincoln Park, Washington DC, April 14, 1876 along with the appendix which includes additional information about the order of the events and the story of the beginning of the collection of funds. - Summary by Edward Graham V

Bạn đang nghe Oration by Frederick Douglass Delivered on the Occasion of the Unveiling of the Freedmen's Monument, April 14, 1876 by Frederick Douglass.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí