Sách nói: On the Babylonian Captivity of the Church

On the Babylonian Captivity of the Church cover

On the Babylonian Captivity of the Church

1 - 0 - Introductory Letter to Hermann Tulichius

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Early in the course of the Reformation (1520) Martin Luther penned a trilogy of foundational documents addressing the German Nobility, the Church and the Christian. "On the Babylonian Captivity of the Church" appeared second. In it, Luther sifts the wheat from the chaff as regards the seven sacraments of the Roman Church. (Summary by Jonathan Lange)

Bạn đang nghe On the Babylonian Captivity of the Church - Martin Luther.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD