Sách nói: More Bab Ballads

More Bab Ballads cover

More Bab Ballads

1 - Mister William

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

This is a subset of the second collection of Gilbert’s “Bab Ballads” – light verses poking fun at the life and people of his time in Gilbert’s unique “topsy-turvey” style. The epitaph on his memorial on the Victoria Embankment in London is “HIS FOE WAS FOLLY AND HIS WEAPON WIT”, an epitaph amply exemplified in these verses. (Summary by Graham Redman)

Bạn đang nghe More Bab Ballads - W. S. Gilbert.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD