Sách nói: Mithridates

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Another tragedy by Racine, based on the historical character and career of Mithridates circa 63 BCE. Closing with sorrow and lamentation and promises of a "search for vengeance". - Summary by ToddHW Cast list: Mithridates, King of Pontus and of many other lands: [Greg Giordano](https://librivox.org/reader/8011) Monima, betrothed to Mithridates, and already declared Queen: [Sonia](https://librivox.org/reader/10179) Pharnaces, son of Mithridates: [Jenn Broda](https://librivox.org/reader/13140) Xiphares, son of Mithridates: [Tchaikovsky](https://librivox.org/reader/15193) Arbates, friend of Mithridates, and Governor of Nymphaeum: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754) Phoedima, Friend of Monima: [WendyKatzHiller](https://librivox.org/reader/15373) Arcas, Servant of Mithridates: [Joanna Michal Hoyt](https://librivox.org/reader/15580) Stage Directions: [Alan Mapstone](https://librivox.org/reader/7170) Editing: [ToddHW](https://librivox.org/reader/6754)
Bạn đang nghe Mithridates by Jean Racine.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí