Sách nói: Miranda

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The third book in the Marcia Schuyler/Miranda trilogy, this story focuses on the irrepressible Miranda Griscom. She has repeatedly rejected a wealthy suitor's proposals of marriage. The townsfolk are puzzled: why would she give up such a chance? But "jest plain, hombly, turn-upnose, freckle-faced, red-haired M'randy Griscom" has a long-secret love for a man who was accused of murder, whose escape she orchestrated. (Summary by TriciaG)

Bạn đang nghe Miranda - Grace Livingston Hill.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD