Sách nói: Memoirs of a Country Doll

Memoirs of a Country Doll cover

Memoirs of a Country Doll

1 - My Purchase and Two Mothers

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A doll tells the story of her adventuresome life in rural England. This story, written by an 11 year old girl in the style of a dolls autobiography these stories are delightfully fresh and childlike at the same time. We follow her from her start in a long box in a store in Soho through several 'mothers', travels, illnesses and adventures. Enjoy. - Summary by phil chenevert

Bạn đang nghe Memoirs of a Country Doll by Mary Curtis.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí