Sách nói: Main Street

Main Street cover

Main Street

1 - Introduction

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Carol Milford is a liberal, free-spirited young woman, reared in the metropolis of Minneapolis. She marries Will Kennicott, a doctor, who is a small-town boy at heart. When they marry, Will convinces her to live in his home-town of Gopher Prairie, Minnesota. Carol is appalled at the backwardness of Gopher Prairie. But her disdain for the town's physical ugliness and smug conservatism compels her to reform it. (Summary from Wikipedia).

Bạn đang nghe Main Street - Sinclair Lewis.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD