Sách nói: Leonora

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

Leonora Stanway is 40 and lives a comfortable middle-class life with her unsympathetic and dull husband, John. Her three daughters are rapidly growing up and away and she regrets that her life has become dull, domesticated and meaningless. Arthur Twemlow, the son of John’s former business partner, blows into Leonora’s life and that of her family. Meanwhile, old Uncle Meshach has re-written his will . . . . - Summary by Simon Evers

Bạn đang nghe Leonora - Arnold Bennett.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD