Sách nói: Leading Events in the History of the Church: Part 1 - Christian Antiquity

Leading Events in the History of the Church: Part 1 - Christian Antiquity cover

Leading Events in the History of the Church: Part 1 - Christian Antiquity

1 - Introduction: The Church

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

The first volume in a series of Catholic Church history books written for children. Volume 1 covers the time period from after Our Lord's death till the 5th Century. (Summary by Maria Therese)

Bạn đang nghe Leading Events in the History of the Church: Part 1 - Christian Antiquity - The Sisters of Notre Dame.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD