Sách nói: Isles of Eden

SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A charming and thoughtful view of life in Canada experienced while vacationing on a small island in summer. The author is a women who is independent, observant, and compassionate in her view of her 'simple' neighbors. Ms. Davidson's description of the natural world, also, in this idyllic setting and time is well worth the time of one's listening and contemplation. - Summary by KevinS

Bạn đang nghe Isles of Eden - Laura Lee Davidson.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD