Sách nói: Into the Frozen South

Into the Frozen South cover

Into the Frozen South

1 - Publisher's Note

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

James Marr was a Boy Scout selected to go along with Sir Ernest Shackleton aboard the Quest in 1921 for the Shackleton–Rowett Expedition to Antarctica. This book provides a description of what would be Shackleton's last exploration due to his untimely death en route. - Summary by mleigh

Bạn đang nghe Into the Frozen South by James William Slessor Marr.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí