Sách nói: Intelligence Tests and School Reorganisation

Intelligence Tests and School Reorganisation cover

Intelligence Tests and School Reorganisation

1 - Introduction and Preface

00:00
00:00
SPONSORED AD

Thể loại sách nói

Tác giả

Giới thiệu

A collection of essays relating to the efforts to reorganise American schools to provide a more efficient and effective education system. Also includes discussions on adjustment rooms for students with special educational needs. Edited by Lewis Terman with co-contributors including Virgil E. Dickson, A. H. Sutherland, Raymond H. Franzen, C. R. Tupper, Grace Fernald. (summary by niobium)

Bạn đang nghe Intelligence Tests and School Reorganisation - Lewis Terman.
Đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu bạn thích nội dung này.
Nếu có lỗi, thông tin sai hay vấn đề liên quan tới nội dung, chính sách, bản quyền, cho chúng tôi biết bằng cách gửi đường link của trang này tới email

Bình luận

Nút Chia Sẻ không hề tính phí

SPONSORED AD